ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการในครอบครัวที่มีลูกป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรนุช ชูศรี
คำสำคัญ การจัดการครอบครัว;เด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย;คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ;การทำหน้าที่ในครอบครัว;การรับรู้ของบิดา มารดา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พ่อ แม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคทางพันธุกรรมเช่นโรคธาลัสซีเมียทุกครอบครัวมีวิธีการที่รวมการจัดการดูแลบุตรไว้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/submitter/create
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง