ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไฟป่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธนกฤต พุ่มพินิจ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวสุนิสา สายเทียน , นางสาวเสาวลักษณ์ พวงเงิน , นางสาวภาณุมาส ทองนุ่ม
คำสำคัญ ไฟป่า
หน่วยงาน -
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไหม้ในป่าได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ไม่ว่าไฟจะลุกลามไหม้ในป่าธรรมชาติ หรือสวนป่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JSxn53g7F-0
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง