ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนาอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวบุญญริน ชาคริยานุกูล
คำสำคัญ TEXTURE-MODIFIED DIETS/ HARDNESS/ ADHESIVENESS/ COHESIVENESS/ SWALLOWING EXAMINATION
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อพัฒนาสูตรอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสที่มีความข้นหนืดและสารอาหารที่เหมาะสมและเพื่อสามารถปฏิบัติในระดับครัวเรือนได้ อาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสถูกพัฒนา3 ระดับ ประกอบด้วย อาหารระดับที่ 1 มีลักษณะเป็นอาหารปั่นหนืดไม่มีน้ำ อาหารระดับที่ 2 เป็นอาหารปั่นข้นหนืด และอาหารระดับ 3 อาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม สับละเอียด ขนาดเล็ก ลักษณะเนื้อสัมผัส (ประกอบด้วย ค่าความแข็ง ค่าการยึดติด ค่าการเกาะติด) วิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส หลังจากนั้นหนึ่งในรายการอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสที่ถูกพัฒนาจะถูกเลือกมาเป็นอาหารสำหรับการประเมินภาวะกลืนลำบาก โดยสังเกตผลของการสำลักอาหารในกลุ่มผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ