ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สาเหตุ ปัญหา แนวทางแก้ไข หมอก ควันทางภาคเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. วินัย นุตมากุล
คำสำคัญ ปัญหาหมอกควัน;หมอกควันภาคเหนือ
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปัญหาหมอกควันส่วนมากเกิดที่ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ในช่วงปลายฤดูเช่นฤดูหนาว ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทัศนวิสัย เช่นไม่สามารถมองไกลๆได้ การใช้รถใช้ถนนไม่ค่อยสะดวก เครื่องบินขึ้นลงไม่ได้ ในปีนี้(2555)ปัญหาหมอกควันทวีความรุนแรงส่งผลกระทบด้านสุขภาพและด้นเศรษฐกิจต่อ 8 จังหวัดภาคเหนือทีเป็นแหล่งท่องเทียวของไทย หมอกควันเกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตรและการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน แนวทางการแก้ไขคือการลดการเผาไหม้ และการประชุมร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดการเผาป่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IoJjWpNYph8://www.youtube.com/watch?v=IoJjWpNYph8
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง