ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ออกไซด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ
คำสำคัญ เทอร์โมอิเล็กทริกส์ออกไซด์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ โดยใช้วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์ของแคลเซียมโคบอลออกไซด์ชนิดพี (p-Ca3Co4O9) และ แคลเซียมแมงกานีสออกไซด์ชนิดเอ็น (n-CaMnO3) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้แผ่นเซรามิกเป็นวัสดุฐานรองประกบบน-ล่างของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์ และใช้แผ่นทองแดงบางเป็นขั้วไฟฟ้า เมื่อเกิดความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างแผ่นเซรามิกบน-ล่าง จะทำให้อุปกรณ์ เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทันที เนื่องจากวัสดุกลุ่มนี้เป็นเซรามิกสามารถใช้งานกับแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงๆ ได้ กระบวนการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์มีการสกัด สารแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ความบริสุทธิ์สูง 99.73% จากวัสดุต้นน้ำเปลือกหอยเชอรี่ เตรียมวัสดุฐานรองจากดินเซรามิกราคาถูก และทำขั้วไฟฟ้าด้วยแผ่นทองแดงบาง จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์ต้นทุนต่ำในประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ptWc1z1lEeE
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง