ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นจำลองเพื่อการทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ทับกล่ำ
คำสำคัญ กายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก;หุ่นจำลองเพื่อการทำกายภาพบำบัด
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย หุ่นจำลองเพื่อการทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก เป็นหุ่นจำลองที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนแบบ Simulator based learning ในการสอนและฝึกทักษะการทำกายภาพบำบัดทรวงอก โดยผู้เรียนสามารถทำประเมินเสียงหายใจที่ผิดปกติ ประเมินตำแหน่งเสมหะเพื่อการจัดท่าและการกำจัดเสมหะ ใช้ร่วมกับ Augmented Reality Baby Chest Physiotherapy book และ Pediatric Posture Gyro เพื่อทำให้การใช้หุ่นจำลองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง