ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิคคลื่นอัลตราซาวด์สำหรับการรักษาก้อนมะเร็งเต้านมในผู้หญิง :การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คำสำคัญ มะเร็งเต้านม;คลื่นอัลตราซาวด์
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชนของอัลตร้าซาวด์เฉพาะจุด (คลื่นเสียง) ในการกำจัดก้อนมะเร็งที่ทรวงอกคือสามารถกำจัดก้อนมะเร็งโดยที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง แต่เพื่อประสิทธิผลในการรักษา จึงใช้การจำลองในคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนที่ไม่พึงประสงค์
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง