ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สูตรตำรับที่ควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญจากสมุนไพรเพื่อใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จริยา ร่มสายหยุด
คำสำคัญ ผู้ป่วยเบาหวาน;สมุนไพรเพื่อใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สูตรตำรับที่ควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญจากสมุนไพรที่มีสารสกัดมะขามป้อม เก๋ากี๋ และราสพ์เบอรรี่ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง