ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบติดตามพาหนะแบบเรียลไทม์ด้วย พาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง “ POWERMAP Tracking “
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ ระบบติดตามรถยนต์;เรียลไทม์;POWERMAP Tracking
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ระบบติดตามพาหนะแบบเรียลไทม์ด้วย พาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง “ POWERMAP Tracking “ เป็นระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ที่ใช้งานได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน โดยระบบจะแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง ตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเอาไว้ ทั้งแบบเรียลไทม์ หรือเรียกดูย้อนหลัง สามารถกำหนดขอบเขต เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อรถออกนอกเส้นทาง รวมทั้งสร้างรายงานการขับขี่ เพื่อดูรายละเอียดตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยพาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม URL https://www.youtube.com/watch?v=LEvGpVldIiU&list=PLVcd5jDQFGvPNFWZ6NkJXWvd5Nf2jlAsl&index=14
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง