ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอปพลิเคชัน Smart Aqua สำหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำและสารเคมีในน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ;แอป Stmart Aqua
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แอปพลิเคชัน Smart Aqua สำหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำและสารเคมีในน้ำ โดยใช้งานบนสมาร์ตโฟน ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.0.3 ขึ้นไป ร่วมกับชุดตรวจวัดค่าสี และกล่อง AppsBox ซึ่งทำหน้าที่ให้แสงสว่าง และป้องกันการรบกวนของแสงจากภายนอก ขณะที่สมาร์ตโฟนทำการอ่านค่าสี ทำให้ผลการวัดค่าที่ได้มีความแม่นยำ และสะดวกกว่าการอ่านค่าด้วยสายตาของผู้ทดสอบ ปัจจุบัน แอปพลิเคชันสมาร์ตอะควา สามารถนำไปใช้ตรวจสอบค่าไนไตรต์ ความเป็นกรด-ด่าง แอมโมเนียม และความกระด้างของน้ำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบคุณภาพน้ำ ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=j4al84WIaZM&list=PLVcd5jDQFGvPNFWZ6NkJXWvd5Nf2jlAsl
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง