ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Who am I ใครคือฉัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวธนนันท์ จงวิริยะวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวพชรชิชา นวลศิริ , นางสาวสกุลรัตน์ พรหมวงศ์ , นายพสิษฐ์ นิยมทอง , นายเอกกฤต ฝุ่นเงิน , นายนลธวัช คงเจริญ
คำสำคัญ Who am I
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สร้างโมเดลเป็นเว็ปไซต์ที่ฟังก์ชั่นที่ให้แต่ละกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมในการแบ่งปันแรงบันดาลใจและข้อมูล.odkiประกอบอาชีพให้กับน้อง Who am I คือให้เพื่อนได้เข้ามาแขร์ประสบการณ์กับการทำงานที่ตัวเองได้ทำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JLc7hdNueP0
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง