ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา , ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา , ดร.ปณต ถาวรังกูร , อิสรภาพ ชุมรักษา
คำสำคัญ ทดสอบสังกะสี;ผลผลิตข้าว;ข้าวตกต่ำ
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศและเป็นพืชส่งออกระดับต้นๆของโลกแต่เรื่องที่น่าตกใจผลผลิตข้าวของไทยตกต่ำอยู่ในระดับ19 จาก 24 ประเทศ สาเหตุมาจากต้นข้าวขาดสังกะสีทำให้ผลผลิตต่ำและขาดคุณภาพเพราะว่าสังกะสีสามารถกระตุ้นขบวนการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้เช่น การสังเคราะห์แสง การสร้างธาตุแป้งและน้ำตาล การต้านทานโรค ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” ช่วยแก้ไขปัญหาการทำนาของเกษตรกรและผลผลิตข้าวมีคุณภาพดีขึ้น เช่น ดินร่วนซุย ต้นข้าวไม่ล้ม อายุการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น และทำให้ข้าวไทยมีชื่อเสียงก้องโลก นอกจากนี้งานวิจัย “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” ได้รับรางวัลจากในประเทศและนานาชาติ 26 รางวัลเช่น รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจาก วช. ได้รับรางวัล Clean Technology Research Award จากประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RVflXEtFUYE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง