ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไก่ไทย KKU 50 ไก่สายพันธุ์ใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนต์ชัย ดวงจินดา
คำสำคัญ การปรับปรุงพันธุ์ไก่;ไก่
หน่วยงาน ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง ม.ขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไก่ไทย KKU 50 ไก่สายพันธุ์ใหม่ มีต้นกำเนิดจากไก่พื้นเมืองคือไก่ชีซึ่งมีขนสีขาว จากนั้นก็สร้างลูกผสมกับไก่ทางการค้า เมื่อได้ลูกผสมแล้วได้คัดเลือกพันธุ์ให้เป็นสายพันธุ์แท้ ปัจจุบันได้มาอีก 4 สายพันธุ์แท้ ได้มีการประกวดชื่อแล้ว ก็จะมีชื่อ แก่นทอง สร้อยนิล สร้อยเพชร และไข่มุกอีสาน จะต่อท้ายด้วย KKU 50 “แก่นทอง” จะมีสีน้ำตาลชัดเจนเรียกว่าสีอำพันเพราะจะเป็นสีออกทองนิดๆ ความโดดเด่นคือเป็นไก่ที่ให้ไข่ดกมาก โดยเฉลี่ยในหนึ่งปีให้ไข่กว่า 200 ฟอง ซึ่งเหมาะที่จะทำเป็นไก่ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่อย่างเช่นไข่อินทรีย์ หรือแปลงไข่จากไก่หลังบ้าน “สร้อยเพชร” เป็นไก่ที่มีขนสีดำแต่มีสร้อยคอ แผงคอเป็นสีขาว สวยงาม มีความโดดเด่นที่เป็นลักษณ์คือการเจริญเติบโต และการให้ไข่ดก จะเหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่อยากจะมีไก่ที่ใช้ได้ทั้งเลี้ยงเพื่อเป็นเนื้อและเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ “สร้อยนิล” มีขนสีขาว สร้อยคอสีดำ ความโดดเด่นคือสามารถเลี้ยงเพื่อการเจริญเติบโตก็ได้และเลี้ยงให้ไข่ก็ได้ “สร้อยเพชร” ลักษณะเด่นมีขนสีดำ สร้อยคอสีขาว มีสองลักษณะเด่นเช่นกัน ส่วนความแตกต่างของสร้อยเพชรคือ เมื่อนำไปผสมพันธุ์กับไก่ทางการค้าใดๆ ก็ตาม จะได้ลักษณะเด่นที่มีขนสีดำกลับออกมา ซึ่งสามารถที่จะนำลูกผสมจากสร้อยเพชรไปเป็นตลาดชุมชนได้ เพราะคนทางภาคอีสานและภาคเหนือจะชอบไก่ที่มีขนสีดำ “ไข่มุกอีสาน” ลักษณะเด่นมีสีขาวปลอดตลอดทั้งตัว มีแข้งสีเหลือง ลักษณะสีสันจะคล้ายกับไก่ชีซึ่งเป็นพันธ์พื้นเมืองแท้ แต่เนื่องจากเป็นไก่พันธุ์สังเคราะห์สายใหม่ที่สร้างขึ้น ไก่ไข่มุกอีสานจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และเป็นตัวที่เรากำลังจะผลิตเป็นไก่ไทยบรอยเลอร์ในอนาคต ไทยบรอยเลอร์คือไก่เนื้อไทย ซึ่งก็จะมีศักยภาพมากในการส่งออก เป็นตลาดในกลุ่มอาเซียนและตลาดในกลุ่มประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะสนใจไก่ลูกผสมไก่บ้านไทย เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Bia8-RS4kPc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง