ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สูตรอาหารสำหรับโคนมแบบคุณภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ อินทร์แปลง
คำสำคัญ อาหารสัตว์;โคนม
หน่วยงาน ฟาร์มอินทร์แปลง จ.ชุมพร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วิธีการทำอาหารข้นสำหรับโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโคนมในการผลิตน้ำนมได้มากยิ่งขึ้น และน้ำนมมีคุณภาพที่ดีมีกลิ่นหอม ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่สนใจสามารถทำได้โดยการเตรียมวัตถุดิบดังนี้ กากเมล็ดในปาล์มน้ำมัน 1 กิโลกรัม มันเส้น 1/2 กิโลกรัม กากถั่วเหลืองแห้ง 2 ขีด อาหารสำเร็จรูป(ชนิดใดก็ได้ที่ให้โคนมกินอยู่เป็นประจำ) 1 กิโลกรัม กากถั่วเหลืองสด (หาซื้อได้จากร้านที่ทำเต้าหู้) 2 กิโลกรัม ใส่ในกะละมังแล้วนำไปให้โคนมกิน อัตราส่วนดังกล่าวสำหรับโคนม 1 ตัว หมายเหตุ : อาหารข้นที่ทำต้องให้โคนมกินเลยในครั้งเดียว และควรให้โคนมกินในช่วงที่กำลังรีดนมอยู่จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jdX_NjY2Iz0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สูตรอาหารสำหรับโคนมแบบคุณภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง