สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคหน้าสวยใสห่างไกลโรคภัยด้วยผักกระสัง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคหน้าสวยใสห่างไกลโรคภัยด้วยผักกระสัง
เจ้าของผลงาน :  ยำสาระ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สมุนไพรพื้นบ้าน, ต้านโรคหน้าสวยใส, ห่างไกลโรคภัย, ผักกระสัง
หน่วยงาน :  ยำสาระ
คำอธิบาย :  สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคหน้าสวยใสห่างไกลโรคภัยด้วยผักกระสัง ผักกระสัง เป็นพืชผักที่มีนิสัยชื่นชอบในการขึ้นอยู่ริมแม่น้ำหรือทางน้ำไหลต่าง ๆ สามารถพบได้ในสถานที่ทั่วไปในภูมิภาคต่าง ๆ และทั่วประเทศไทยก็ยังมีการพบเห็นได้อยู่บ่อยครั้งตามริมข้างทาง แต่จะมีใครพอที่จะทราบบ้างหรือเปล่าว่าผักชนิดนี้นั้น มีวิตามินและแร่ธาตุสูงมากจนนักวิจัยหลายคนได้นำไปสกัดเป็นตัวยาเพื่อเสริมความงามกันมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=tU1IQdgcrhI
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคหน้าสวยใสห่างไกลโรคภัยด้วยผักกระสัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710