ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การดื่มน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วราภรณ์ มลิลาศ
คำสำคัญ การดื่มน้ำ;ดื่มน้ำถูกหรือผิด
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การดื่มน้ำมากจนเกินไปไม่ดีต่อร่างกาย ควรดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะคือดื่มแต่น้อยแต่บ่อยครั้ง การดื่มน้ำมากในคราวเดียวกันอาจเกิดผลเสียได้ การดื่มน้ำจนตายเกิดจากการภาวะน้ำเป็นพิษคือการดื่มน้ำปริมาณ6-7ลิตร/วัน ซึ่งเป็นปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดและสมองบวม ส่วนการดื่มน้ำน้อยเกิดผลเสียได้ถ้าขาดน้ำ2-3วันอาจเสียชีวิตได้ หรือก่อให้เกิดโรคได้ เช่น ปวดไขข้อหรือข้ออักเสบ เป็นต้น องค์การอนามัยโลกได้กำหนดสูตรคำนวณปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวันตามน้ำหนักคือการดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวันจะมีผลดีต่อสุขภาพ และช่วงเช้าก่อนแปรงฟันควรดื่มน้ำ1-2 แก้วเป็นช่วงที่ดี และดื่มน้ำก่อน/หลังรับประทานอาหาร 1 ชม.ทำให้การดื่มน้ำเกิดประโยชน์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cn3TFD_mZOo
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การดื่มน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง