ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ร้อยเรียงสำเนียงสยาม : บทเพลงร่วมสมัยสำหรับเปียโนทรีโอ ประพันธ์โดยใช้แรงบันดาลใจจากเพลงไทยเดิม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จามร ศุภผล
คำสำคัญ การประพันธ์เพลง ดนตรีร่วมสมัย ดนตรีไทยเดิมประยุกต์ การรวมวง เปียโนทรีโอ การแสดงดนตรี การตีความบทเพลง
หน่วยงาน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการวิจัย 'ร้อยเรียงสำเนียงสยาม : บทเพลงร่วมสมัยสำหรับเปียโนทรีโอ ประพันธ์โดยใช้แรงบันดาลใจจากเพลงไทยเดิม' ผลักดันส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานบทเพลงร่วมสมัยสำหรับวงเปียโนทรีโอ (เปียโน-ไวโอลิน-เชลโล) โดยนักประพันธ์เพลงชั้นแนวหน้าของประเทศไทยจำนวน 7 บท รวมทั้งนำเสนอผลงานเหล่านั้นสู่สาธารณะผ่านช่องทางการเสวนา การแสดงคอนเสิร์ต ซีดีเพลง โน้ตเพลง และวีดิทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นการเผยแพร่ดนตรีร่วมสมัยโดยฝีมือนักประพันธ์ชาวไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและขยายฐานผู้ฟังดนตรีร่วมสมัยในประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ร้อยเรียงสำเนียงสยาม : บทเพลงร่วมสมัยสำหรับเปียโนทรีโอ ประพันธ์โดยใช้แรงบันดาลใจจากเพลงไทยเดิม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง