สมุนไพรเพื่อเกษตรอินทรีย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สมุนไพรเพื่อเกษตรอินทรีย์
เจ้าของผลงาน :  ดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์ (หมอกุ)
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สมุนไพร, เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน :  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำอธิบาย :  การใช้สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและได้ผลจริง แต่ต้องใช้อย่างมีความรู้จริง อยากให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักวิธีการที่ “หมอกุ” ท่านใช้ เป็นวิธีการจากผู้ที่นำความรู้ด้านสมุนไพรที่ใช้รักษาการเจ็บป่วย ช่วยชีวิตคน มาปรับใช้เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/196189
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=ZfO4fC78Mz8
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
สมุนไพรเพื่อเกษตรอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710