ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เอนไซม์จากขนไก่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
คำสำคัญ ขนไก่;เอนไซม์;อาหารสัตว์
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เดิมขนไก่ใช้ประโยชน์แค่ทำไม้ขนไก่และเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ใช้วิธีฝังกลบ ต่อมานักวิจัยได้วิเคราะห์คุณภาพขนไก่ว่ามีองค์ประกอบของโปรตีนสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีแนวคิดผลิตเอนไซม์จากขนไก่ด้วยการแปรสภาพ ขนไก่ดิบ มาเป็นขนไก่ป่นด้วยวิธีย่อยสลาย ให้เกิดการสร้างเอนไซม์เคราติเนสที่มีเป็นโปรตีนในอาหารสัตว์ที่มีประโยชน์สูง และลดการในเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=rxk2MXGT0DY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เอนไซม์จากขนไก่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง