ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกื้อกูลสวนผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แสวง มะโนลัย
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย คุณลุงแสวง มะโนลัย ปราชญ์เดินดินคนทุ่งกุลาไม่เคยร้องไห้ ทำสวนไร่นาผสมผสาน พออยู่พอกิน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ตามรอยพ่อพระเจ้าอยู่หัว แปลงพื้นที่ไร่นาจากที่เคยเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ เปลี่ยนมาปลูกทุกอย่างที่กินได้ให้ผล ปลูกต้นไม้ ผลไม้ที่ดีได้ ต้นยางนา ขุดบ่อเลี้ยงปลา และปลูกมะพร้าวน้ำหอมริมสระบ่อน้ำ นอกจากนั้น บ่อปลา มีปลานิล ปลาไน ขอบบ่อเลี้ยงไก่ เป็ด พืชผัก ข่า ตะไคร้ เลี้ยงโค กระบือ ได้ปุ๋ยคอก มีกินมีใช้ เหลือกินขาย มีเงินเก็บ สร้างเงิน สร้างงาน ให้คนทำกิน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WpO8YHO0-sE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกื้อกูลสวนผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง