ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรสร้างสุข
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เมธยา ภูมิระวิ
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากเดิมคุณเมย์ เรียนจบทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ได้หันกลับมาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านของตนเอง บนเนื้อที่กว่า 27 ไร่ คุณเมย์ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเป็นอันดับแรก พื้นที่กว่า 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมด ถูกนำไปใช้เพื่อกักเก็บน้ำ หรือเป็นทางน้ำ เป็นคลองไส้ไก่ หรือฝาย ทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่เคยแล้งน้ำตลอดทั้งปี ในพื้นที่นอกจากพืชหลักๆ ที่ปลูกคือ ปาล์มน้ำมัน แล้วยังมีการปลูกพืชอีกหลายชนิด อย่าง ผักหวาน ผักเหลียง ฯลฯ มีการเลี้ยงสัตว์มากมายทั้ง ควาย หมู เป็ด ไก่ต๊อก ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและพลังงานในครัวเรือน สิ่งที่โดดเด่นคือ “การทำจุลินทรีย์หมักจาวปลวก” ซึ่งจะมีจาวปลวก 1 กิโล. รำ 1 กิโล. น้ำ 10 ลิตร กากน้ำตาล 1/2 กิโล. ผสมทุกอย่างรวมกันแล้วหมักไว้ 7 วันก็ใช้ได้ ผลดีของน้ำหมักจาวปลวกคือ จะช่วยให้ดินดีร่วนซุยขึ้น ประสิทธิภาพในการย่อยที่เด่นชัดคือ คุณเมย์ เอาไปรดกองเปลือกทุเรียน ทำให้เปลือกย่อยสลายเป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8N2forlWAu8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรสร้างสุข is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง