ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องช่วยห่อมะม่วงแบบบ้านบ้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรชัย แซ่จิว
คำสำคัญ เครื่องช่วยห่อมะม่วง;แบบบ้านบ้าน
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย คิดค้นเครื่องช่วยห่อมะม่วงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมา เป็นเครื่องทุ่นแรงแบบง่าย ๆ ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้าง ช่วยให้ผลมะม่วงสวย และป้องกันแมลงรบกวนก่อนถึงช่วงเก็บขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8GZrJ3TL2k4
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องช่วยห่อมะม่วงแบบบ้านบ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง