ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จ้นทนา โชคพาชื่น
เจ้าของผลงานร่วม นิกร งามวิลัย , ปฏิภาณ ทองพันชั่ง , สมศักดิ์ ทรงกลด
คำสำคัญ พริกขี้หนูผลใหญ่;พันธุ์จินดา
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พริก เป็นเครื่องเทศที่เป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทย มีความสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พริกสามารถปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย แต่ปัญหาสำคัญของการผลิตพริก คือ เรื่องของโรคและแมลง รวมถึงคุณภาพของผลผลิต ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัยงานด้านการเกษตร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา ให้สามารถต้านทานโรค แมลง และมีผลผลิตสูง เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ราคาถูกและสามารถเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=c4mNvKhdHd4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง