ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกมะเขือเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญธัน ธงชัย
คำสำคัญ ปลูก;มะเขือเทศ
หน่วยงาน เกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย มะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่ง ปลูกได้ผลดีในพื้นที่อากาศเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือที่มีอุณหภูมิ 25 องศา ลูกเล็กจะติดผลดี เกษตรกรที่นี่จึงปลูกได้ทุกฤดูกาล จะมีปัญหานิดหน่อยก็เรื่องของแมลง นก หนู ตามธรรมชาติ แต่ก็หายห่วงเพราะมีโรงเรือนห่อหุ้มโดยรอบ มะเขือเทศที่นี่จึงเติบโตแบบผู้ดี อนามัยจัด ลูกโต สีสวย ผิวพรรณดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=r_oStFaI5N0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกมะเขือเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง