ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ลดปวดของฟิโรคอกซิบและกลุ่มควบคุมในการลดปวดหลังผ่าตัดทำหมันในแมว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร.นริศ​ เต็งชัยศรี
เจ้าของผลงานร่วม สพ.ญ.ปรางทิพย์ ภูวพัฒนชาติ
คำสำคัญ แมว;ผ่าตัดทำหมัน;ยาลดปวด;selective COX-2
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การศึกษาบันทึกผลการลดปวดหลังของฟิโรคอกซิบในรูปแบบกิน ซึ่งฟิโรคอกซิบเป็นยาลดปวดชนิดไม่ใช่สเตรียรอยด์ ชนิด selective COX-2 โดยทดสอบผลการออกฤทธิ์ของยาแมวหลังการผ่าตัดทำหมันในแมว การศึกษาแบ่งกลุ่ม ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับยา), กลุ่ม ฟิโรคอกซิบ-1 (1 มก/กก/วัน) และกลุ่ม ฟิโรคอกซิบ-3 (3 มก/กก/วัน) การศึกษาพบว่าฟิโรคอกซิบขนาด 3 มก/กก/วัน มีผลลดความปวดที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำหมันในแมว อย่างไรก็ดีอาจพบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ กระเพาะอาหารระคายเคือง และผลต่อการทำงานของไต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ลดปวดของฟิโรคอกซิบและกลุ่มควบคุมในการลดปวดหลังผ่าตัดทำหมันในแมว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง