ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผึ้งอัจฉริยะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
คำสำคัญ ผึ้งอัจฉริยะ;ผึ้ง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผึ้งอัจฉริยะเป็นโมเดลการทำเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรนำเทคโนโลยีไปใช้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยกลุ่มวิจัยได้สร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการลี้ยงผึ้ง ได้แก่ CERAMPORE เซรามิกรูพรุนที่ควบคุมการปลดปล่อยสารสมุนไพรเพื่อกำจัดไรในรัง และ REMVE เครื่องเก็บพิษผึ้งแบบทางไกล เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ผึ้งยังสามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสุขภาพได้ จากการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ คือ BESLK , BEVEN, BEROYAL BEPRO ซึ่งผลิตจากไหมผึ้ง พิษผึ้ง นมผึ้ง และพรอพอลิสได้จากการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยสร้างเอกลักษณ์ของไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ผึ้งอัจฉริยะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง