ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพของน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็มในการเสริมการรักษามะเร็ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คำสำคัญ น้ำมันรำข้าว;มะเร็ง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย น้ำมันรำข้าวทั่วๆ ไปใช้สำหรับปรุงอาหารแต่ระยะหลังมีงานวิจัยออกมาอย่างแพร่หลายว่า มีคุณประโยชน์ในการลดระดับไขมันในกระแสเลือด โดยผ่านกลไกหลักในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นคณะผู้วิจัยจึงเกิดความคิดต่อยอดว่ามะเร็งหลายชนิดเกี่ยวข้องกับสารอนุมูลอิสระและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งคณะผู้วิจัยก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ากลไกการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารแกมมาออไรซานอล (จากน้ำมันรำข้าว) ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการลดการแสดงออกของยีนต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นคือ catalase และ glutathione peroxidase เมื่อผนวกรวมเข้ากับความสามารถในการต้านการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการวิจัยก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำมันรำข้าวมีศักยภาพสูงในการนำมาเสริมการรักษามะเร็งเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นใหม่และแพร่กระจายแต่จะต้องเลือกใช้ชนิดที่มีแกมมออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง