ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องกลั่นตัวทำละลายอินทรีย์ปนเปื้อนสำหรับอุตสาหกรรมแบบฮีตปั๊มสมดุลย์พลังงานการระเหยและควบแน่นที่ใช้การออกแบบความปลอดภัยแบบรีดันเดนซี่ป้องกันการระเบิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
คำสำคัญ เครื่องกลั่นตัวทำละลายอินทรีย์ปนเปื้อน;อุตสาหกรรมแบบฮีตปั๊ม;การระเหยและควบแน่น
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ในแต่ละวินาที อุตสาหกรรมทั่วโลกมีการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์เป็นจำนวนมหาศาล จากการใช้งานตัวทำละลายเหล่านี้จะถูกปนเปื้อนและถูกคัดแยก ทำลายในลักษณะสารเคมีเป็นพิษปนเปื้อน หรือ ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ในการประดิษฐ์ชิ้นนี้เครื่องกลั่นตัวทำละลายอินทรีย์ปนเปื้อนสำหรับอุตสาหกรรมถูกออกแบบด้วยสมดุลย์พลังงานการระเหยและควบแน่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีปั๊มความร้อนทำให้ใช้พลังน้อยกว่าปกติ 5-20 เท่า โดยมีการสูญเสียความร้อนน้อยมากและมีฉนวนกันความร้อนในทุกส่วนของระบบกลั่น อีกทั้งยังมุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุดจากการออกแบบความปลอดภัยแบบรีดันเดนซี่โดยการเติมก๊าซเฉื่อยเพื่อลดปริมาณออกซิเจนให้ต่ำกว่าจุดระเบิดวาบไฟ มีเซ็นเซอร์ตรวจการรั่วของสารละลายอินทรีย์และเสริมระบบป้องกันการระเบิดมาตรฐานที่มีให้ระบบการกลั่นมาตรฐานสากลทั่วไป เครื่องต้นแบบที่ใช้ในการนำเตรทตร้าไฮโดรฟิวแรนกลับมาใช้ใหม่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทย สามารถกลั่นที่ความบริสุทธิมากกว่า 99.5% ที่อัตราผลิต 3 ตันต่อวัน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องกลั่นตัวทำละลายอินทรีย์ปนเปื้อนสำหรับอุตสาหกรรมแบบฮีตปั๊มสมดุลย์พลังงานการระเหยและควบแน่นที่ใช้การออกแบบความปลอดภัยแบบรีดันเดนซี่ป้องกันการระเบิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง