ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
คำสำคัญ ผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อม;การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง