ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ , อ. ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
คำสำคัญ พยาธิใบไม้ในตับ;โรคพยาธิใบไม้ในตับ;พยาธิใบไม้ในกระเพาะ;โรคพยาธิใบไม้ในกระเพาะ;สารสกัดจากพืชสมุนไพร
หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากขี้เหล็ก หูกวาง และเจตมูลเพลิงแดงเปรียบเทียบกับการใช้ยาฆ่าพยาธิที่ขายตามท้องตลาดที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ในตับ F. gigantica และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ F. cobboldi โดยพยาธิสัมผัสสารเชิงเดี่ยว ที่ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ และสามารถทราบความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่แตกต่างกัน ที่สามารถกำจัดพยาธิได้ดังนี้คือ ใบและแก่นขี้เหล็กและใบหูกวางจะใช้ความเข้มข้นที่ 500-2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สำหรับรากเจตมูลเพลิงแดงจะใช้ความเข้มข้นที่ 62.5-500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดทั้งสามชนิดดังกล่าวสามารถออกฤทธิ์ทำให้พยาธิหยุดการเคลื่อนไหวและตายในที่สุดซึ่งให้ผลดีกว่ายาฆ่าพยาธิที่ขายตามท้องตลาด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง