ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรดีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการบรรเทาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทในภาวะโรคเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย , รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
คำสำคัญ Piperine;Pepper longum;Diabetic peripheral neuropathy
หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สารพิเพอร์รีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในสมุนไพรดีปลี มีฤทธิ์บรรเทาการอักเสบ ต้านอาการข้ออักเสบ และบรรเทาอาการปวดปลายประสาทจากโรคเบาหวานในสัตว์ทดลองได้ ดังนั้น ครีมตำรับยาทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็ง จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้รักษาโรคปลายประสาทจากเบาหวานได้ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาภาวะอาการปวดปลายประสาทอย่างเฉพาะเจาะจง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง