ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.โตมร ทองศรี
คำสำคัญ สารสกัดกระชายดำ;การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน;สมรรถนะการออกกำลังกาย
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การได้รับสารสกัดกระชายดำในระยะเวลาสั้นมีผลเพิ่มกำลังสูงสุดในการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มสมรรถนะการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาในเพศชายสุขภาพดี ข้อมูลนี้สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มคุณค่าและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมจากกระชายดำที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะการออกกำลังกายและการเสริมสร้างสุขภาพต่อผู้บริโภคที่สนใจทั่วไปและความเป็นเลิศในการแข่งขันสำหรับนักกีฬา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง