ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม , นางสาวอาพาภรณ์ แก้วชูทอง
คำสำคัญ แผ่นแปะ;ไพล;แมงลัก;สารเมือก;แก้ปวด
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แผ่นแปะแก้ปวดนี้พัฒนามาจากสารสกัดไพลที่มีสารสาคัญในกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ (phenylbutanoids) ซึ่งมีฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Extraction) และใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม จึงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ผิวหนัง รวมถึงสามารถควบคุมให้แผ่นแปะมีคุณภาพในการรักษาได้เหมือนกันทุกครั้งที่ผลิต นอกจากนี้กรรมวิธีการผลิตแผ่นแปะทั้งหมดยังเป็นกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Pharmacy) ช่วยประหยัดพลังงานและลดระยะเวลาการผลิตด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง