ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษากลไกการทำลายเซลล์ไฝในหลอดทดลองด้วยสารสกัดพลู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประทีป วรรณิสสร
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
คำสำคัญ ไฝ;พลู;เซลล์ไฝ;เซลล์สร้างเม็ดสีเมลานิน;เซลล์สร้างเคอราทิน
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ความเข้มข้นของสารสกัดพลูในระดับที่เหมาะสม สามารถทำลายเซลล์ไฝได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ยาทากำจัดไฝที่พัฒนามาจากสารสกัดพลู นับเป็นอีทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการกำจัดไฝและแพทย์โรคผิวหนัง เนื่องจากสะดวกในการใช้รักษา ไม่ต้องใช้ยาชา ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนและมีราคาสูง ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังไม่เกิดอาการเจ็บปวดและเกิดแผลเป็นอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง