ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและสมุนไพรเพื่อยับยั้งการย่อยไขมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย
คำสำคัญ ผัก;สมุนไพร;โรคอ้วน;การย่อยไขมัน;ไลเปสจากตับอ่อน;น้ำดี;เส้นใยอาหาร
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผักและสมุนไพรแต่ละชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการย่อยไขมันในระบบทางเดินอาหารที่แตกต่างกัน จากการศึกษาผักและสมุนไพรจำนวน 20 ชนิด พบว่า น้ำคั้นจากโหระพา มีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนในได้ดีที่สุด ส่วนกากใยกะหล่ำปลีสามารถจับกับกรดน้ำดีได้มากที่สุด พืชทั้งสองชนิดนี้จึงมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวและป้องกันการเกิดโรคที่เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารไขมันสูง เช่น โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ เบาหวาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง