ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลำไยนอกฤดูส่งออก ระบบ GAP พืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท­ี่ 1
คำสำคัญ การส่งออก;ลำใยนอกฤดู
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การปรับปรุงระบบการผลิต เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อให้การบริโภคปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=juyhFEgzAIg
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ลำไยนอกฤดูส่งออก ระบบ GAP พืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง