ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของไม้ปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อใช้ในการ ก่อสร้างอาคาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. รัฐศักดิ์ พรหมมาศ
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล
คำสำคัญ ไม้ปาล์มน้ำมัน;ไมโครเวฟ;โครงสร้างอาคาร;Palm Wood;Microwave;Construction Building
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ที่ 3 ถนน พุธมณฑลสาย 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางกลของไม้ปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโดยเลือกใช้ไม้ปาล์มน้ำมัน 2 ส่วนคือ ส่วนโคน ส่วนกลาง ของลำต้น โดยการนำเนื้อไม้มาอาบสารเคมี 2 ประเภท คือ สารเคมีประเภทน้ำมัน และสารเคมีประเภทละลายในน้ำมันโซล่า ในอัตราส่วน 0.5 ลิตร และผ่านการอบไล่ความชื้นด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 °ซ และผ่านการอบไล่ความชื้นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่กำลัง 100 วัตต์ อบไล่ความชื้นจนกว่าความชื้นของตัวอย่างไม้จะลดเหลือน้อยกว่า 15% และนำมาทดสอบหากำลังต้านทานแรงอัดตามมาตรฐาน ASTM D143-94
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง