ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คำสำคัญ วัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน;เมลามีน;วัสดุเหลือใช้สวนปาล์มน้ำมัน;ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร;Oil-palm bio-composite;palm-oil tree wastes;Tableware
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนน งามวงศ์วาน ลาดยาว กทม. 10900
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ในโลก ทำให้ตั้งโจทย์การออกแบบเป็นชุดผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น ได้แก่ จานข้าว จานวางอาหาร ชามซุป ถ้วยน้ำจิ้ม ตะเกียบ และที่วางตะเกียบโดยมีศักยภาพที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าเศษทะลายปาล์มได้จาก ราคาเพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีนที่มีปาล์มผสมอยู่ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง