ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกและใช้วานิลลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดิษฐ์ ชั่งหิน
เจ้าของผลงานร่วม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสำคัญ วานิลลา;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การปลูกและใช้วานิลลา วานิลลาเป็นพืชตระกูลเดียวกับกล้วยไม้การดูแลจึงต้องดูแลเหมือนกล้วยไม้ เป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง และมีราคา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CXw-BNjndh4&list=PLjOT7Ixtj-9uMIPq8fLVE1rmbn8Th0JBf&index=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง