ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;จังหวัดพัทลุง
หน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนและการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในหน้าแล้งของจังหวัดพัทลุงเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานาน ซึ่งทางราชการมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องแต่ได้แค่เพียงบรรเทาความรุนแรงลงเท่านั้น ลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงทางทิศตะวันตกลาดเอียงลงสู่ทะเลสาบด้านทิศตะวันออกและมีระยะทางไม่มากนักส่งผลให้การไหลของน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีฝนตกหนักในเทือกเขาบรรทัดทำให้มีน้ำจำนวนมากไหลลงสู่พื้นราบด้านล่างทำให้น้ำล้นตะหลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ พื้นที่เกษตร และเส้นทางคมนาคม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เมื่อถึงหน้าแล้งจะเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานปริมาณน้ำที่ระบายจากเทือกเขาบรรทัดมีน้อยลง ลำคลองสายต่าง ๆ ที่เก็บน้ำที่เป็นธรรมชาติก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ได้จากปัญหาการตื้นเขิน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2kHnhUUoZPY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง