ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ลดการเกิดเชื้อราและยืดอายุของมะม่วงและมะละกอจากวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประทุมทอง ไตรรัตน์
คำสำคัญ บรรจุภัณฑ์อาหาร;น้ำมันหอมระเหย;การเก็บรักษาผลไม้
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย บ้านเราซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมจะมีวัสดุเหลือทิ้งเช่น ก้านกุหลาบ ต้นลิโทเนีย สามารถนำมาทำเป็นกระดาษได้ การส่งออกผลไม้ เช่น มะม่วง มะละกอ เวลาส่งออกจะเคลือบสารทั้งชนิดกินได้และกินไม่ได้ จึงนำวัสดุเหลือใช้ กระดาษมาทำวัสดุที่ยืดอายุผลไม้ได้ นำสมุนไพรไทยที่ลดการเกิดเชื้อราสกัดใส่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลไม้ หากภาคอุตสาหกรรมนำมาใช้จะช่วยลดการใช้โฟมที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้นำไปผลิตภาคอุตสาหกรรมได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9d_SZiNsGas
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ลดการเกิดเชื้อราและยืดอายุของมะม่วงและมะละกอจากวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง