ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไก่ไข่อารมณ์ดี ตามวิถีพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จาตุรงค์ ด้วงนุ้ย
คำสำคัญ การเลี้ยงไก่;ไก่ไข่อารมณ์ดี
หน่วยงาน เกษตรกร Young Smart Farmer จ.ตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ 100 ตัว เดิมเลี้ยงไก่ในกรงตับ สังเกตพบว่าไก่เครียด จึงเลี้ยงไก่แบบอารมณ์ดี แบ่งพื้นที่เลี้ยงไก่แบบคอก ไก่มีพื้นที่เดินเล่น อากาศถ่ายเท มีขอบเขตชัดเจน จัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้ไก่ไม่เครียด มีความสุข มีภูมิต้านทาน ส่งผลให้ไก่อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไข่ไก่ฟองใหญ่กว่า ไข่ที่ได้ 95% มากกว่าไข่ไก่เลี้ยงในกรงตับ อาหารไก่คือ อาหารสำเร็จรูป เสริมยอดไผ่ตงลืมแล้ง หญ้าขน ผักน้ำ การจำหน่าย บรรจุภัณฑ์กาบหมากราคา 25 บาท มีไข่ไก่ 5 ฟอง บรรจุถุงพลาสติกราคา 40 บาท มีไข่ไก่ 9-10 ฟอง จำหน่ายที่หน้าบ้าน ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเกษตรกรจ.ตรัง บู๊ตออกงานต่างๆ นอกจากไข่ไก่ยังมีผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดอารมณ์ดี เช่น ไข่เป็ดสด ไข่เค็มสมุนไพร เป็นเกษตรกรรมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cbtGnNFm-mc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง