ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ แชบเบียร์ กีวาลา
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คำสำคัญ การประเมินความยั่งยืน;Sustainability assessment;การประเมินวัฎจักรชีวิต;Life cycle assessment;สิ่งแวดล้อม;Environment;ปาล์มน้ำมัน ประเทศไทย;Oil palm
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย โดยใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประเด็น คือ (1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท (2) วอเตอร์ฟุตพริ้นท และ (3) ความเสี่ยงต่อพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและมาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับสากล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง