ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ยอด "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิรัสยา ผาพันธ์
คำสำคัญ การส่งเสริมคุณธรรม;จริยธรรม;ทำประโยชน์เพื่อสัง
หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านโต้น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ยอดเป็นเด็กกำพร้าถูกนำมาทิ้งไว้ที่วัด โดยได้รับการเลี้ยงดูจากหลวงตา โดยหลวงตาสอนให้ยอด มีจิตสาธารณะเสมอ ทำให้ยอดชอบช่วยเหลือผู้อื่น อีกทั้งชอบทำความสะอาดโดยการเก็บขยะและนำไปขายเป็นรายได้ เมื่อเติบโตทำให้ยอดประสบความสำเร็จร่ำรวย อีกทั้งได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งจิตสาธารณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YMO2Xyi2vAc
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ยอด "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง