ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิชัย พัดเถื่อน
เจ้าของผลงานร่วม สุขสันต์ แสนนอก , อนุธิดา สาอุตม์ , สุพัตรา คำศรี
คำสำคัญ การดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย มนุษย์เรานั้นจะมีการเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ ซึ่งวัยสูงอายุนั้นเป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นจึงมีปัญหาในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง เหมือนช่วงวัยรุ่นได้ ด้านอารมณ์ จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงง่าย ขี้หงุดหงิด มีความวิตกกังวลเนื่องจากการเจ็บป่วย ด้านสังคม อาจเกิดมาจากการมีเวลาว่างมากเกินไป จึงรู้สึกว่าตัวเองถูกลดคุณค่าลง ความสำคัญคนในครอบครัวและสังคมเริ่มน้อยลง ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RrqTSKaEkWg
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การดูแลผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง