ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเหนี่ยวนำให้เกิดรากลอยจากถั่วลิสงเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐาปกรณ์ สมบูรณ์
คำสำคัญ Agrobacterium rhizogenes;antioxidant;peanut;hairy root
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การศึกษานี้มีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเหนี่ยวนำ ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 และพันธุ์ไทนาน 9 ให้เกิดรากลอย โดยใช้เชื้อ A. rhizogenes เเละนอกจากนี้เนื้อเยื่อรากลอยเพาะเลี้ยงยังสามารถนำไปใช้ในกระบวนการศึกษาการกระตุ้นการสร้างสารสำคัญต่างๆ ในสภาวะเพาะเลี้ยง เพื่อนำสารสำคัญต่างๆ ในรากเพาะเลี้ยงไปศึกษาประโยชน์ในเชิงลึกต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง