ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้น จากน้ำมันปาล์มดิบ และวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ระวียัน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , อาจารย์ รัตนา ม่วงรัตน์ , นาย ณัฐวุฒิ เนียมสอน , อาจารย์ สยุมพร รัตนพันธ์ , ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ทวีชัย นิมาแสง
คำสำคัญ เครื่องตนแบบระดับโรงงาน;pilot-scale machine;แคโรทีนอยด;carotenoids;น้ํามันปาลมดิบ;crude palm oil;วิตามินอี;vitamin E;ดิสทิลเลต;distillate
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 155 ม 2 ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ และวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม มุ่งนำผลการศึกษาไปใช้ในการสร้างเครื่องต้นแบบระดับโรงงาน ซึ่งได้พิมพ์เขียวเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้น และพิมพ์เขียวเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตวิตามินอีเข้มข้น ที่มีกำลังการผลิตครั้งละ 100 กิโลกรัม และได้แบบแปลนของโรงงานผลิต
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง