ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
คำสำคัญ น้ำมันหมู;ประเภทน้ำมัน;น้ำมันพืช
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย น้ำมันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหาร และยังเป็นแหล่งพลังงาน อีกทั้งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่การเลือกใช้น้ำมันไม่ถูกประเภทอาจก่อให้เกิดผลเสีย และก่อให้เกิดโรคร้ายได้เช่นกัน ปัจจุบันมีน้ำมันหลากหลายประเภทให้เลือกบริโภค และประเภทของน้ำมันมี 3ประเภท 1.ไขมันอิ่มตัว เช่นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู 2.ไขมันอิ่มเชิงเดี่ยว เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว น้ำมันคาโนลา 3.น้ำมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน เป็นต้น จึงจำเป็นที่จะต้องทราบว่าน้ำมันชนิดไหนมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบเและเลือกชนิดน้ำมันเพื่อนำมาปรุงอาหารได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5hu1QnVDCZg
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การเเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง