ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรคย้ำคิดย้ำทำ (โรคOCD)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ ย้ำคิดย้ำทำ;ขี้หลงขี้ลืม;โรคOCD
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย คิดย้ำทำเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง อาการย้ำคิดย้ำทำต่างกับขี้หลงขี้ลืมคือ 1.จำได้ว่าทำแล้ว 2.หยุดกังวลสงสัยไม่ได้ 3.คิดซ้ำๆทำซ้ำๆ จนก่อให้เกิดความทุกข์ เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำ ๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลใจ สาเหตุของโรคเกิดจาก1.มีญาติเป็นโรคทางจิตเวช อาจถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม 2.เกิดจากสารเคมีในสมองเซโรโทนิน (serotonin)เสียสมดุลย์ ประเภทของโรคมี 1.กลัวความสกปรก 2. ย้ำคิดสงสัย 3.ไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ 4.จัดระเบียบตลอดเวลา ขั้นตอนการรักษาคือ1. การใช้ยารักษา 2.การใช้จิตบำบัด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Tq7UaQ0I6Pk
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง