ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฤทธิชัย อัศวราชันย์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ระบบสุญญากาศ;ลำไยทอด;อาหารว่าง;การทอด
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การแปรรูปเนื้อลำไยเพื่อเป็นอาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยวด้วยนวัตกรรมการทอดระบบสุญญากาศ เพื่อพัฒนาแปรรูปอาหารขบเคี้ยวจากเนื้อลำไย การทอดระบบสุญญากาศมีข้อเด่นคือ การทอดใช้เวลาเพียง 40 นาที ระบบสลัดน้ำมันในระบบสุญญากาศทำให้มีปริมาณน้ำมันน้อย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงลำไยล้นตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EFK64D5gC0A
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง